Program: Łączymy Wielkopolskę, zbudujemy mosty na Warcie i Noteci, ale będziemy również łączyć wysiłek wszystkich Wielkopolan pragnących by Wielkopolska ponownie była liderem w Polsce. Współpraca z rządem, współpraca samorządów różnych szczebli, klimat otwartości i współpracy. Z kandydatem na Prezydenta Tadeuszem Zyskiem i kandydatami do Rady miasta i Powiatu Poznańskiego wspólnie będziemy rozwiązywać problemy aglomeracji poznańskiej. Wielkopolska to po łacinie, POLONIA MAIOR – WIELKA POLSKA

Priorytet: Odkorkować Poznań – rozwój kolei Metropolitalnej i przygotowanie do uruchomienia kolei aglomeracyjnej po modernizacji układu torowego węzła poznańskiego,integracja połączeń kolejowych z komunikacją miejską, budowa parkingów buforowych. Budowa kolejnego mostu w Poznaniu.

Budowa Centrum Protonoterapii – we współpracy samorządów z rządem otworzymy nowoczesny ośrodek leczenia nowotworów złośliwych przy pomocy najnowszej technologii protonowej.

Seniorzy wśród nas – Osoby starsze powinny pozostawać jak najdłużej w swoim środowisku. W oparciu o programy rządowe, wojewódzkie i miejskie , stworzymy kompleksowy system wsparcia Seniorów w ich miejscu zamieszkania – Dzienne Domy Opieki – wspierające rodziny w sprawowaniu opieki nad osobami o ograniczonej samodzielności, program Asystent Seniora – wsparcie dla samotnych osób starszych, osiedlowe strefy aktywności dla Seniorów;

Przyszłość w Poznaniu – nie możemy tolerować by nasza młodzież wyjeżdżała do pracy zagranicę, obowiązkiem władz wojewódzkich i miejskich jest wspieranie innowacyjnych firm, w których powstaną tysiące dobrze płatnych miejsc pracy, program budowy mieszkań przy wsparciu rządu musi ułatwić start młodym rodzinom we wspólne życie. Stworzymy system stypendiów dla najlepszych studentów naszego miasta.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego – wspólna inicjatywa samorządów wielkopolskich budowy nowoczesnego Muzeum upamiętniającego zwycięstwo naszych przodków.

O zdrowie razem – niedostatek kadry medycznej, starzenie się społeczeństwa stawia przed nami – nowe wyzwania, którym najlepiej sprostać łącząc wysiłki szpitali klinicznych, wojewódzkich i miejskich. Doprowadzimy do skoordynowania programu rozwoju szpitali samorządowych na terenie aglomeracji poznańskiej.