W Poznaniu narasta problem osamotnienia i związanego z nim ubóstwa osób starszych – aż 3000 Poznaniaków korzystało z różnych form usług opiekuńczych; wśród blisko 2000 Seniorów pobierających stałe zasiłki z opieki społecznej ponad 80% to osoby samotne. Utrzymanie osoby niesamodzielnej w stacjonarnym domu pomocy Społecznej kosztuje od 3400 do ponad 4000 złotych miesięcznie. Jak można temu zjawisku przeciwdziałać i równocześnie optymalizować koszty wsparcia seniorów?

SENIOR+ Asystent Osoby Starszej
Stworzymy Wojewódzkie i miejskie programy dla organizacji charytatywnych i społecznych finansujące działalność wolontariuszy i pracowników społecznych w celu przeciwdziałania osamotnieniu i izolacji osób starszych. Aktywne wspieranie Seniorów w ich miejscu zamieszkania, pobudzanie i wspieranie ich samodzielności we własnym środowisku to ważne i niełatwe zadanie dla samorządu województwa i miasta. Razem z Lidią Dudziak podołamy temu wyzwaniu.