Samotność i trudna sytuacja osób starszych – wprowadzimy wspólny program finansujący Asystenta Seniora – osoby systematycznie wspierającej osobę starszą zagrożoną wykluczeniem w celu jej dalszej egzystencji w dotychczasowym środowisku zamieszkania.

Czyste powietrze i ciepły dom – we współpracy z administracją rządową wprowadzimy dotacje wspierające termomodernizację budynków i wymianę systemów grzewczych.

Sprawna komunikacja – Poznańska Kolej Metropolitalna –zostanie zintegrowana z komunikacją miejską w celu zmniejszenia ilości ponad 200 tys .samochodów przekraczających każdego dnia granice miasta.

Onkologia + , Potrzebujemy nowej technologii by skuteczniej leczyć choroby nowotworowe zrealizujemy budowę ośrodka Protonoterapii, przy Wielkopolskim Centrum Onkologii

Kadry dla gospodarki – rozwiniemy kształcenie zawodowe i techniczne , stworzymy system stypendialny dla uzdolnionej technicznie młodzieży