Konferencja prasowa klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
21 września 2018 roku

 

Jak koalicja PO-PSL samorządem województwa zarządzała. Podsumowanie kadencji 2014-2018.

1/ Rozstrzygnięcie konkursu na „ulubionego” członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

„ulubionym” członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w kadencji 2014 -2018 , mimo rezygnacji z funkcji 24 kwietnia 2017 roku został wybrany jednogłośnie Leszek Wojtasiak.

Zaszczytny tytuł ulubionego członka Zarządu, a nawet członka Zarządu + Leszek WOJTASIAK otrzymuje za:

  • super mobilność i reprezentowanie województwa od Kuby po Tanzanię;
  • urządzanie pamiętnych odpraw dla dyrektorów szpitali w Ośrodku w Rokosowie;
  • za informatyzację szpitali w latach i zakupy sprzętu , który jeszcze teraz nie jest w pełni wykorzystany;
  • za tak dyskretne przeprowadzenie prywatyzacji OPEN SA, że nawet koalicjanci o tym nie wiedzieli;
  • za planowanie strategiczne swojej kariery zawodowej, po zakończeniu misji w zarządzie województwa.

Mamy też nagrodę specjalną za odlot kadencji, którą otrzymuje Marszałek Woźniak za wypowiedź na spotkaniu noworocznym w roku 2016:
Przede wszystkim życzę nam wszystkim, aby nie było wojny. Ani światowej, ani europejskiej, ani domowej – przemawiał marszałek Woźniak i dodawał: – Wiem, że brzmi to niezmiernie poważnie, jeszcze niedawno nikt takich obaw by nie podzielał, jednak dziś, gdy i wokół nas, i w naszym kraju rośnie agresja, napięcie, niestety nie można tego wykluczyć. cytat za codziennypoznan.

2/ POwolniacy PObudka:

W kadencji 2006 -2010 na stronie klubu radnych PiS pojawił się baner : POwolniacy Pobudka – mimo upływu 10 lat, hasło to jest wciąż aktualne:

zachwyca nas zwłaszcza tempo budowy szpitala dziecięcego w Poznaniu – minęła dekada od pojawienia się tej inicjatywy, a według zapowiedzi naszego ulubieńca szpital ten miał być oddany do użytku najdalej w roku 2018. Nie wbiliśmy jeszcze nawet łopaty.

Nie zapominamy opóźnionej o rok premiery najdroższego sukcesu medialnego Zarządu a właściwie personalnie Marszałka Woźniaka –filmu Hiszpanka, który miał być gotowy na 95 rocznicę powstania, ale starano go reanimować i bezpiecznie pokazano dopiero na 96 rocznicę zwycięskiego Powstania.
Za trwającą 12 lat restrukturyzację spółki Hipodrom Wola i ustawiczną restrukturyzację Wielkopolskiej Agencji Zarzadzania Energią.

Największe sukcesy koalicji PO-PSL:

Wybudowanie za prawie 180 milionów złotych siedziby Urzędu Marszałkowskiego, który już był kilka razy remontowany w różnych miejscach, a system sterowania ruchem wind budzi stałą egzaltacje urzędników.

Dbałość o sprawdzone kadry: Powołanie spółki Wielkopolski FUNDUSZ Rozwoju w której Leszek Wojtasiak został dyrektorem generalnym , zarabiając przez 6,5 miesiąca prawie 121 tys.( średnio 18,600 brutto miesięcznie) Złotych co oznacza znaczącą poprawę wysokości zarobków w porównaniu do sprawowania funkcji członka zarządu województwa , w której prze cały rok 2016 zarobił 157 tys. złotych( 13000 brutto)

Zwolnienie z funkcji dyrektora szpitala Matki i Dziecka Jacka Profaski bo na komendę : JUMP – nie odpowiadał HOW HIGH, tylko why?

Stworzenie podwójnego finansowania dla spółki koleje wielkopolskie – w wyniku czego mamy nasze drogie Koleje Wielkopolskie koszt dotacji do jednego przejechanego kilometra 18,63 –średnia za lata 2014 -2017 w porównaniu do 13,37 które wypłaciliśmy za przejechany kilometr Przewozom Regionalnym

Nasze aktywności:

Systematyczne zgłaszanie poprawek do budżetu województwa jako jedyny klub , raz w tej kadencji poprawkę formalną zgłosił też Ryszard Grobelny do WPF –w sprawie określenia dochodów z PIT i CIT;

Wykrycie dyskretnej prywatyzacji OPEN przeprowadzonej pod koniec roku 2015 ,w styczniu 2016 roku i monitorowanie stałych transferów z budżetu województwa lub programów unijnych do tej spółki w formie dedykowanych programów profilaktycznych.

Zwrócenie uwagi przy okazji debaty budżetowej na realny spadek wynagrodzeń w wojewódzkim zarządzie dróg i wojewódzkim zarządzie melioracji i urządzeń wodnych.

Aktywna praca Przewodniczącego komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która opracowała Program „Razem Skuteczniej” wysoko oceniony prze MPiPS zakładający współpracę OPS i PUP przy aktywizacji długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ta inicjatywa była poparta przez wszystkie kluby i realizowana ponad podziałami.

Naszą aktywność było widać również na forum Sejmiku kiedy zgłaszaliśmy interpelacje i zapytania będące wypadkową dokładnej analizy działań Zarządu Województwa bieżącej kadencji. Wśród wielu interpelacji zgłoszonych przez nas w trakcie kadencji na przywołanie zasługują przede wszystkim:

Interpelacja w sprawie protokołu pokontrolnego przekazanego przez CBA Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dotyczącego Projektu: „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie województwa skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. Projektu, który miał doprowadzić do stworzenia wspólnej sieci Wi-Fi dla wszystkich placówek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa, a którego to systemu – mimo poniesionych kosztów – do dziś nie mamy.

Interpelacja w sprawie realizacji koncertu z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, na który zamierzano wydać 7.000.000 PLN bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, co dokonywało się pod nadzorem – rozwiązanego ostatecznie przez Marszałka – Biura Obchodów Jubileuszu.

Interpelacja w sprawie wynagrodzeń dyrektorów i zastępców dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2016 i 2017 roku, na które wydatkowane są pokaźne środki bez poważniejszego uzasadnienia, co kolidowało z notorycznym brakiem podwyżek w innych jednostkach podległych UMWW.

Interpelacja w sprawie dochodzenia przez UMWW odszkodowania od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – z tytułu zmiany kategorii odcinków dawnych dróg krajowych będących w stanie gorszym, niż wynikający ze standardu utrzymania dróg w należytym stanie. Na działania te wydano prawie 1.000.000 PLN, a sąd – odrzucając pozew – wskazał, że procedura postępowania jest inna, czego Zarząd Województwa powinien być świadomy.

To tylko wybrane kwestie, które w bieżącej kadencji analizowaliśmy i poruszaliśmy, jako radni opozycji. Pokazują one jednak, że pracowaliśmy we wszystkich obszarach działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i pokazywaliśmy błędy popełniane przez rządzącą dotychczas koalicję PO-PSL.