Rocznik 1961, absolwent szkoły podstawowej nr 84 na Dębcu i V LO w Poznaniu, mgr historii UAM, ukończył studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia na WSB i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przedsiębiorca, żonaty, czworo dorosłych dzieci, jeden wnuk.

Działalność polityczną rozpoczął w roku 1978 jako uczeń liceum. Działacz Niezależnego Zrzeszenia

Studentów na UAM, Aresztowany za działalność konspiracyjną w roku 1982, nie zaniechał działalności opozycyjnej aż do roku 1989.Radny miasta Poznania w latach 1994 -1998, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pięciu kadencji. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w latach 2005-2006. Od roku 2016 Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – inicjator programu „Razem Skuteczniej” tworzącego podstawy współpracy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, poszukiwania nowych form wspierania seniorów i rodzin zagrożonych dziedzicznym ubóstwem, Najlepszy znawca budżetu województwa wielkopolskiego, zwolennik i propagator  rozwoju komunikacji kolejowej zintegrowanej z komunikacją miejską, od lat kilkunastu  zaangażowany w poprawę sytuacji wielkopolskich szpitali, wyróżniony  tytułem „ Zasłużony dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii”

Przewodniczący Rady Fundacji św. Benedykta – promującej liturgię łacińską, śpiew gregoriański, organizującej akcje obrony prześladowanych chrześcijan i obrażaniu uczuć religijnych ludzi wierzących, twórca programu stypendialnego dla katolickich studentów na UAM.

Od grudnia 2018 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W dniu 13 grudnia 2018 roku w Warszawie odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną w latach osiemdziesiątych.