Rocznik 1961, żonaty ,czworo dzieci i czworo wnuków, absolwent historii UAM oraz rachunkowości na UEP w Poznaniu. Przedsiębiorca od roku 1989. Za działalność antysocjalistyczną od roku 1978 odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. Radny Województwa Wielkopolskiego od roku 1998, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w latach 2005 -2006. Jako Przewodniczący Rady Fundacji św. Benedykta występuje w obronie praw chrześcijan na świecie. Konsekwentny obrońca życia. W Sejmiku specjalizuje się w sprawach budżetowych, ochrony zdrowia, polityki społecznej..