Wybory na prezydenta Poznania - spotkania kandydata z Mieszkańcami

Kolejowa Obwodnica Poznania – szansa na nowe tereny mieszkaniowe i inwestycyjne

Pasażerski transport kolejowy, to najlepsza metoda zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum Poznania. Jeżeli władze Polskich Linii Kolejowych podpiszą umowę… Czytaj dalej

Radny, nie bezradny: koniec z Poznaniem kilku prędkości

W Poznaniu 128 km ulic nie ma utwardzonej powierzchni. Mieszkańcy tych ulic nie kryją, rozgoryczenia, 79 lat temu zakończyła się II wojna światowa, a my mieszkamy przy polnej drodze”. Koniec z Poznaniem kilku prędkości. Jesteśmy Grodem Przemysława, ale to nie oznacza, że mieszkańcy mają się poruszać drogami z XIII wieku. Gdy zostanę Prezydentem… Czytaj dalej

Dobra i bezpieczna szkoła

Poznań ma ponad 230 jednostek oświatowych, które sprawują opiekę i kształcą nasze dzieci od niespełna 3 lat do 19 a nawet 20 (uczniowie techników). Poznańskie szkoły kształcą nasze dzieci na średnim poziomie, jesteśmy na miejscach od 8 do 10 wśród miast wojewódzkich jeżeli chodzi o wyniki egzaminu ósmoklasisty i podobnie to wygląda jeżeli chodzi o wyniki matur. Poznań przegrywa rywalizację… Czytaj dalej

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3

Zobacz więcej

Prezentacja 1

Zobacz więcej

Prezentacja 2

Zobacz więcej

Prezentacja 3

Sejmik Województwa Wielkopolskiego - debata nad raportem o stanie województwa
27 maja 2019 roku

Budowa wspólnoty podstawą sukcesu gospodarczego
i społecznego
Wielkopolski

Przystępując do dyskusji nad raportem o stanie województwa wielkopolskiego, chciałbym przypomnieć ART. 1 Ustawy o samorządzie województwa:
Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową… Czytaj dalej

Polityka spójności

Na poprzedniej kwietniowej sesji podjęliśmy uchwałę z okazji 15 – lecia przynależności do Unii Europejskiej. W tym miejscu warto porozmawiać o polityce spójności… Czytaj dalej

Nasze chore zdrowie

Najsłabsza i błędna część diagnostyczna raportu o stanie województwa wielkopolskiego. Na stronie 9 raportu czytamy: Szpitale ogólne dysponowały liczbą 15 600 łóżek… Czytaj dalej