Na poprzedniej kwietniowej sesji podjęliśmy uchwałę z okazji 15 –lecia przynależności do Unii Europejskiej. W tym miejscu warto porozmawiać o polityce spójności realizowanej w naszym regionie – gdzie ona dała pozytywne rezultaty , a gdzie zawiodła. Województwo nasze dzieli się na 6 podregionów tzw. NUTS III.W roku 2004 – największe PKB na mieszkańca wytwarzali mieszkańcy Poznania – 48129 złotych i tę wartość przyjąłem jako 100 % – w roku 2004 – najsłabszy 6. był region kaliski który miał PKB na poziomie 40,76 % Poznania.5. był rejon koniński -40,95% 4. pilski -41,67%, 3. leszczyński -44,09 %i drugi poznański 58,33%

Celem polityki unijnej i regionalnej miało być niwelowanie różnic między regionami – czy nam to się udało?.Przyjrzyjmy się PKB w roku 2016 – na podium bez zmian – pierwszy Poznań jako 100, miejsce 2 region poznański 63,16% – skok prawie o 5% a więc zauważalny. Na miejscu 3. bez zmian okręg leszczyński –odrobił jedynie 1,2 % straty do lidera i czarny koń stawki region kaliski , który z miejsca 6 awansował na miejsce 4. – odrabiając blisko 5% straty i patrząc na trend , może już jest 3 podregionem. Polityka spójności zawiodła w Wielkopolsce wschodniej i północnej – okręg koniński spadł z 5 miejsca na miejsce 6 – a jego PKB osiągnęło wskaźnik o ponad 2,5 % gorszy w porównaniu do lidera niż pomiar startowy w roku 2004.Okręg pilski spadł na miejsce 5 i jego dystans do lidera zwiększył o 3%.

Oznacza to, że polityka regionalna zawiodła w Wielkopolsce wschodniej i północnej. Szanowni członkowie Zarządu, ponosicie za to odpowiedzialność – nie reagowaliście adekwatnie – przygotowując nowe Wrpo – widzieliście ,że dystans się pogłębia i nie zastosowaliście właściwych narzędzi – tylko bardzo mocna interwencja inwestycyjna i społeczna może zahamować i odwrócić ten trend. Oznacza to nie mniej ni więcej ,że te dwa rejony w ciągu 12 lat zbiedniały w stosunku do lidera. Przyjrzyjmy się teraz pozycji Wielkopolski i naszych regionów do innych regionów polskich. W roku 2004 PKB na mieszkańca Wielkopolski stanowił 107 % PKB na mieszkańca Polski – w roku 2016 poprawiliśmy pozycję bo nasze PKB –stanowi 109 % PkB Polski pozostaliśmy na miejscu trzecim – ale na miejscu drugim uplasowało się województwo dolnośląskie, które nas przeskoczyło bo jego PKB na mieszkańca wzrosło w tym czasie do 110,8 – co oznacza wzrost o prawie 10%. W roku 2004 pkb na mieszkańca WIELKOPOLSKI stanowiło 70,7 % PKB na mieszkańca Mazowsza a w roku 2016 tylko 68,3 co oznacza że także jako województwo zbiednieliśmy względnie do lidera. W rankingu NUTS III –region pilski spadł o 7 pozycji na miejsce 40 a region koniński o tyle samo w dół na miejsce 41.W dyskusji nad oceną zarządu województwa ten punkt jest kluczowy nie tylko dla oceny ostatniego roku ale całego okresu od roku 2006 do 2018. Nie potrafiliście przygotować trafnej diagnozy, a następnie wystawić odpowiedniej recepty i przeprowadzić właściwej kuracji. Mieszkańcy Wielkopolski wschodniej i północnej w najmniejszym stopniu są beneficjentami rozwoju gospodarczego naszego regionu – w rankingu regionów utrzymał swoją 2. pozycję Poznań słabnąc o 4% z 71,7 % do 67,7% w porównaniu do lidera miasta Warszawy. Awansował o jedną pozycję region poznański z 12 na 11 miejsce, lekko awansowało leszczyńskie z 25 na 22 , i wielki awans odnotowało kaliskie z 35 na 23 a może już 22 pozycję w rankingu. O 7 pozycji spadł region pilski i koniński na 40 i 41 miejsce śród regionów Polski.Sukces ma jak zwykle wielu ojców, porażka jest sierotą. Pomyślmy wspólnie co w tej kadencji możemy zrobić dla okręgu konińskiego i pilskiego, bo tak nie może zostać.