Praca, nie obietnice
Bezrobotnych i absolwentów należy szkolić u konkretnych pracodawców, radykalnie zmniejszając pracodawcom koszty zatrudnienia w okresie szkolenia. Młodzi ludzie potrzebują pracy, a polskie firmy potrzebują młodych ludzi chętnych do pracy i podejmowania nowych wyzwań. Obecny system działania urzędów pracy utrudnia połączenie tych potrzeb.

Pułapka średniego rozwoju.
Banki muszą wspierać rozwój Polski, a nie służyć do prostego eksportowania zysków poza nasze granice. Poszukiwanie rzeczywistej innowacyjności przedsiębiorstwa wymaga kosztów i ponoszenia ryzyka i państwo powinno w tym ryzyku uczestniczyć w większym stopniu niż do tej pory.

Damy radę
Nasz entuzjazm i chęć naprawy państwa to moc sprawcza – rolę kapitału ludzkiego podkreślają nie tylko wszystkie teorie zarządzania, ale również nasza historia. Jeden bilion złotych ze źródeł publicznych i prywatnych to możliwa skala inwestycji w Polsce w najbliższych 6 latach.

Rodzina i przyszłe pokolenia
Trzeba chronić małżeństwo jako trwały związek kobiety i mężczyzny. Próba określenia związków jednopłciowych mianem małżeństwa to nieporozumienie.   500 złotych na polskie dziecko to nie rozdawnictwo pieniędzy, a wielki program inwestycyjny w nasze przyszłe emerytury.

Uchodźcy i imigranci
Polska i Europa powinny wspierać przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie, stworzyć program ochrony europejskich granic. Przyjmowanie imigrantów musi być kompetencją Polski, a nie narzucanie nam przez decyzje Brukseli lub Berlina.