Pasażerski transport kolejowy, to najlepsza metoda zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do centrum Poznania. Jeżeli władze Polskich Linii Kolejowych podpiszą umowę z oferentem, który podjął się zadania modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania za 1,71 miliarda złotych . Dzięki temu na trasie wokół Poznania pojawiłoby się 7 nowych przystanków: Poznań Suchy Las, Poznań Piątkowo, Poznań Naramowice, Poznań Koziegłowy, Poznań Zieliniec, Poznań Kobylepole, Poznań Franowo oraz planowana jest przebudowa przystanku Swarzędz Nowa Wieś. Inwestycja trwałaby około 3,5 roku, a więc byłaby gotowa pod koniec 2027 roku. Jeżeli zostanę Prezydentem, Miasto włączy się w to zadanie a do nowych przystanków zostaną doprowadzone linie tramwajowe lub autobusowe. We współpracy z organizatorem przewozów regionalnych województwem wielkopolskim na linii tej będą kursować pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Tereny przy przystankach staną się znacznie atrakcyjniejsze dla celów inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych.