W przesuszonym Poznaniu przez brak retencji tracimy 30 mln m3 wody.
Zmienimy to. 100 mln ze środków własnych na retencję przez całą przyszłą kadencję. Miasto stać na program wsparcia mieszkańców, wspólnot, spółdzielni w zatrzymaniu wody w mieście.