Taką ideę wysunęli uczestnicy Wielkopolskiego Sejmiku Młodzieży podczas obrad komisji upamiętnienia czynu powstańczego. Przedstawiam mojego Powstańca.
Mój Pradziadek od strony mamy, Franciszek, wywodził się z chłopskiego rodu Świtałów; osiadłych przynajmniej od początków XVIII wieku na południu Wielkopolski – Między Miejską Górką a Gostyniem. Pradziadek walczył w powstaniu wielkopolskim na froncie południowym i zachodnim. W czasie II wojny został wywieziony przez bolszewików na Syberię, powrócił z odmrożeniami nóg. Zmarł w roku 1953.Na fotografii w mundurze pruskim podczas I wojny światowej. Cześć jego pamięci!