Szpital dziecięcy w Poznaniu według obietnic PO z roku 2014 miał być już gotowy, a jeszcze nie zaczął być budowany.
Urząd Marszałkowski wybudowany za prawie 180 milionów w roku 2014 , był już kilka razy remontowany.
W roku 2018 liczba Ukraińców, Białorusinów i Rosjan pracujących stale lub sezonowo w Wielkopolsce może osiągnąć 200 tysięcy.