Zadawaliśmy sobie pytanie, jaka powinna być Wielkopolska. Trudno było znaleźć jednak jedno słowo, które by ją opisało… Gospodarna, uczciwa, patriotyczna, solidarna, otwarta na nowe technologie, zakotwiczona w naszej tradycji i zwycięska niczym Powstanie Wielkopolskie. Najlepiej powiedzieć, by Wielkopolska była po prostu wielkopolska. To jedno, wspaniałe słowo zawiera te wszystkie przymioty.